Home

Hallinto Consult wil als betrouwbaar klankbord voor de KMO-bedrijfsleider fungeren.  
Onze dienstverlening spitst zich toe op de volgende domeinen:
Accountancy
•    Organisatie en uitvoering dagelijkse boekhouding
•    Verificatie en controle van jaarrekeningen
•    Statutaire verplichtingen (jaarrekening, statuten, notulen, …)
•    Afsluitingen per maand, kwartaal en jaar
•    Managementrapporteringen met oog op de juiste KPI’s
•    Interimopdrachten op de financiële afdeling

Fiscaliteit
•    Optimaal advies directe en indirecte belastingen
•    Nakomen van alle wettelijke fiscale verplichtingen
•    Assistentie bij fiscale controle
•    Verdediging van fiscale rechten bij de administratie
•    Advies over successierecht en -planning

Financieel en juridisch advies
•    Bijstand bij de oprichting van een vennootschap
•    Opmaak kredietdossier
•    Waardering van bedrijven
•    Due Diligence
•    Begeleiden van aandelentransacties
•    Toezicht op de kostprijs en het rendement van de onderneming
•    Opzetten en uitwerken van zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen (opstalrecht, vruchtgebruik, …)
•    Vereffening van vennootschappen

Startersbegeleiding
•    Vennootschap of éénmanszaak?
•    Uitwerken financieel plan
•    Bepaling financieringsbehoefte
•    Vervullen administratieve opstartverplichtingen

Wettelijke opdrachten
•    Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij hun controle- en      onderzoeksbevoegdheid
•    Opmaken van de nodige verslagen bij
   o    omvorming van een vennootschap
   o    fusies of splitsingen
   o    vrijwillige ontbindingen
•    Privé- en gerechtelijke expertises
Neem vrijblijvend contact met ons voor een kennismakend gesprek:
Hallinto Consult BVBA
Sparrenhof 52
2350 Vosselaar
BTW BE 0632.696.653

GSM +32 486 32 00 05
Email tim@hallinto-consult.be
TEL +32 14 73 95 46


http://www.linkedin.com/in/tlaurijssens 
image-72264-Logo.png?1461763527435

image-6291-4072-allteam.png?1410527326652
IAB 224996 3 N 15